Giá trị của chúng tôi

Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm phần mềm hữu ích cho các công ty trong và ngoài nước. Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận với công nghệ để số hoá cho doanh nghiệp của mình như:

  • Chi phí đắt đỏ nhưng hiểu quả không như mong đợi.
  • Không tiếp cận được công nghệ phù hợp với mục tiêu số hoá của doanh nghiệp. Dẫn đến việc số hoá không hiệu quả và kéo dài thời gian.
  • Không tiếp cận được công nghệ mới nhất. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng các công nghệ lỗi thời, tiềm ẩn nhiều lỗi trong khi sử dụng, hoặc bị rò rỉ dữ liệu hoặc tấn công từ Hacker...
  • Các doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào các công ty cung cấp phần mềm, dẫn đến nhiều ý tưởng đột phá trong kinh doanh không được đáp ứng kịp thời, vì các công ty phần mềm khó thay đổi sản phẩm của họ trong thời gian ngắn.

Chúng tôi tạo ra Soflex với một sứ mệnh duy nhất: Giúp mọi doanh nghiệp lớn nhỏ, mọi lĩnh vực kinh doanh, mọi tổ chức hoặc cá nhân,... dễ dàng tiếp cận được công nghệ với chi phí phù hợp.

Chúng tôi tin rằng SOFLEX là duy nhất ở chỗ các giá trị sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các giá trị và tầm nhìn của công ty chúng tôi.