Ứng dụng bán hàng Soflex

Dễ dàng sử dụng ngay cả với người ít tiếp xúc với công nghệ

Cài đặt đơn giản. Có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn của khách hàng.

Bán hàng đơn giản.

Không kén nhân viên, không kén tuổi tác.

Tương thích với mọi phần cứng.

Bất kỳ thiết bị nào bạn có, chúng đều có ích cho kinh doanh của bạn.

SmartPhone
Máy tính bảng
Máy tính xách tay
Máy POS

Quản lý tồn kho

Kiểm soát theo thời gian thực & dự báo chính xác để quản lý thu mua.

Ứng dụng sẽ tự động nhập mọi giao dịch từ Điểm bán hàng POS vào trong kho hàng. Bạn có thể xem theo thời gian thực tính sẵn của các loại sản phẩm mà không cần mất thời gian.

Xem báo cáo Tổng Quan

Xem bao quát tình hình kinh doanh ở cửa hàng của bạn theo Ngày / Tháng / Năm. Các con số được cập nhật theo thời gian thực từ điểm bán hàng POS.

Và nhiều màn hình báo cáo khác, giúp Chủ quán dễ dàng quản lý tình hình kinh doanh nhiều chi nhánh cùng lúc.

Xem lịch sử đơn hàng

Xem lịch sử đơn hàng của tất cả các chi nhánh theo Ngày / Tháng / Năm. Các con số được cập nhật theo thời gian thực từ điểm bán hàng POS.

Màn hình này giúp người quản lý theo dõi chặc chẽ tình hình kinh doanh của tất cả các chi nhánh mỗi ngày.

Giám sát tình hình Thu - Chi của tất cả các chi nhánh

Dễ dàng theo dõi tình hình Thu - Chi của tất cả các chi nhanh theo Ngày / Tháng / Năm. Điều này giúp bạn kiểm soát chặc chẽ dòng tiền kinh doanh, dễ dàng lập ra các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn và dài hạn.